E.G.S Environmental Green Soloution

E.G.S Environmental Green Soloution

חברת אי.ג'י.אס פתרונות סביבתיים ירוקים E.G.S Environmental Green Soloution הינה אחת הזרועות הבינלאומית של קבוצת אקרו תשתיות סביבה. מעבר לפעילויות בינ"ל של כל אחת מחברות הקבוצה, מאפשרת חברת E.G.S להציע למגוון לקוחותיה הפרטיים והציבוריים בחו"ל מענה מלא ומשולב על בסיס יכולות קבוצת אקרו כולה. החברה פועלת באוקראינה, רוסיה, מזרח אירופה ועוד.

דילוג לתוכן