Acquiring companies and advancing advanced technologies

רכישת חברות וקידום טכנלוגיות מתקדמות

לאורך שנות פעילותה הקימה וירומטל חברות רבות פרי יוזמתה ובמסגרת פעילות זו קידמה טכנולוגיות רבות הן במסגרת החברות הבנות והן ישירות.

קידום הטכנולוגיות והחברות נעשה על ידנו באופן אקטיבי תוך מעורבות מלאה שלנו עם היזם או המפתח , החל משלב הפיתוח , דרך הגדרת המוצר והיעדים , ניהול אקטיבי מלא של החברה , פיתוח עסקי , מימון והשקעות וחדירה לשווקים בינלאומיים.

אנו גאים לציין שהרב המוחלט של החברות והטכנולוגיות בהם השקענו לא רק הצליחו אלה הפכו למובילות , רווחיות וחלקן נמכרו בהצלחה.
פעילות זו אף התגבשה לידי קרן טכנולוגיות אשר הקמנו – FUTURE GATE
אשר נוסדה על ידי וירומטל ביחד עם חברת CYBER STEP מאנגליה כקרן להשקעה בטכנולוגיות איכות סביבה מתקדמות.
עם הקמתה הייתה FUTURE GATE חלוצה בתחום קרנות ההון סיכון אשר התתמחו
באיכות הסביבה.

הקרן פעלה במודל השקעה ייחודי המשלב אחזקות בשיעור גבוה מאד בחברות הקרן יחד עם ניהול אקטיבי של החברות.


crane and susnet
companis and tech

טכנולוגיה זו הנה טכנולוגיה המבוססת על טיפול ביולוגי – ממברנאלי בשפכים תעשייתיים ובשפכים ביתיים.
הטכנולוגיה מאפשרת טיהור מים לרמת טיהור המאפשרת החדרת המים המטופלים חזרה אל מי תהום  או להשקיה בלתי מוגבלת.

וירומטל הצטרפה לחברת  MBR Enviro systems  ,אשר עסקה בפיתוח ויישום טכנולוגיות טיהור שלישוני המבוססות על טיפול  ביולוגי ממבאנלי.

וירומטל הצטרפה לחברה בתחילת דרכה וכעבור כ- 4 שנים הפכה MBR בהובלתנו ,
לחברה המובילה בתחום טיהור שפכים שלישוני בישראל והקימה מכוני טיהור ענקיים בישראל,
ביניהם מכון הטיהור אשר בנינו לחברת מכתשים אגן – הגדול מסוגו בעולם
.
החברה גם פרצה לשווקים באירופה ו(יוון , קפריסין ,תורכייה אנגליה ועוד)
והקימה מתקני טיהור שפכים מהגדולים בעולם .

במסגרת פעילות זו בנינו מפעלי טיהור שפכים גדולים אשר מבוססים על ממברנות מתוצרת KUBOTA ,
חברה יפנית מובילה בעולם. אולם לטכנולוגיה זו הוספנו את כל הדרוש לצורך בנייה של מפעל מלא ועובד ובכלל זה – התאמת הטיפול הביולוגי לשפכים ,
תכנון ייחודי של מערכי הממברנות ושיטת העבודה שלהן , טיפולי קדם,  טיפולים בבוצה (תוצר הלוואי של הטיפול) ועוד.

טכנולוגיות טיפול ביולוגי בשפכים הנם טכנולוגיות מדף ידועות ומוכרות.

וירומטל הקימה מתקנים ייחודים לטיפול בשפכי שומן צמחי ושמנים מינרליים אשר התבסס על טכנולוגיות
טיפול ביולוגי חדשניות המאפשרות ייצור גז מתאן משפכים מורכבים.

המתקנים אשר מאוגדים תחת חברת  – ECO OIL הפכו תוך שנים למפעל לאומי מרכזי
לטיפול בכל סוגי השפכים התעשייתיים המשרת כיום מעל 1000 לקוחות
ופותר בעיות סביבה קשות ביותר.

המתקנים קולטים את רוב סוגי השפכים התעשייתיים המיוצרים בישראל ועם השנים פיתחה ECO OIL
יכולות טכנולוגיות ייחודיות לטיפול במגוון שפכים , כאשר כל טכנולוגיה מותאמת לסוג השפכים .

ECO OIL משלבת באופן קבוע טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בשפכים תעשייתיים ונמצאת בחזית הטכנולוגיה בתחום.

חברת וירומטל רכשה את חברת EHS שהייתה חלוצה בתחום החסכון ופיתחה טכנולוגיות לחסכון באנרגיה.

EHS הייתה בראשית דרכה ומאז רכישתה על ידי וירומטל ביצעה החברה מאות פרויקטים בתחום החסכון באנרגיה למפעלים רבים בארץ.
לדוגמא :  טבע, שטראוס , עלית , צה”ל , אלביט , משטרת ישראל , משרד הביטחון ,משרד התשתיות , בתי המשפט , עיריות , בנקים , חברות דלק ועוד.

EHS הייתה הראשונה ליצור מודלים של BOT בתחום החסכון באנרגיה וביצעה בין השאר את פרויקט החסכון
באנרגיה הגדול בישראל – בכל בתי המשפט בישראל ובמשרד האוצר.

EHS הפכה יחד עם חברת האם לה GREEN POWER לחברה הגדולה בישראל בתחום החסכון באנרגיה.   

וירומטל הקימה ביחד עם חברת CYBER STEP האנגלית את הקרן FUTURE GATE אשר עסקה באיתור וקידום טכנולוגיות איכות סביבה

הקרן הייתה הראשונה בתחום זה , עוד לפני שענף ההי טק גילה את ענף איכות הסביבה

הקרן עבדה במודל ייחודי –   ACTIVE MANAGEMENT ™אשר כלל ניהול מלא ופעיל של הקרן לחברות הבנות.

הניהול כלל שילוב איתור של לקוחות בינלאומיים גדולים לחברות וכן שילוב מהיר של החברות הבנות  בתעשיות מובילות בעולם. 

עם כניסתה של  FUTURE GATE לחברות הקרן בנינו לחברות , במהרה , יכולת  לספק לא רק טכנולוגיות מבודדות כי אם פרויקטים מלאים ועובדים , עם כל הכרוך בישום הטכנולוגיות בפעלים כפרויקט TK או BOT מושלם.

בדרך כלל , חברות הקרן היו חברות קטנות אשר מבוססות על צוות טכני קטן מאד , ועם יכולת ניהול מוגבלת ויכולות כספיות מוגבלות ולא פעם ללא מודל עסקי ממקד וברור.

FUTURE GATE יצרה לחברות את המסגרת אשר אפשרה להן להשתלב במהרה בשווקים בינלאומיים וכן ליישם בפועל בנייה של מתקנים עובדים המבוססים על הטכנולוגיה.

Skip to content